मी आणि माझी बायको – Marathi Sex Story

Share

[size=150:3gb9foxp]आमच्या लग्नाला ४ वर्षे झाली आहेत ….मी माझ्या बायको वर खूप प्रेम करतो पण आमची सेक्स लाएफ हळू हळू
बिघडत चालली होती…
…मला फार इच्छा होती माझ्या बायकोला दुसऱ्याने झवताना बघायची किवा झवून घ्यायची पण ती
ब्राह्मण असल्याने मी जरा जपूनच बोलायचो…………….पण काही वर्षा नन्तर मी हळू हळू ह्या विषयावर बोलायला सुरु केल. कधी कधी ती रागवायची पण हळू हळू
तिला मी तिच्या कॉलेज बद्दल विचारायचो ,तिचे बॉयफ्रेंड आणि काही गोष्टी…………पहिल्यांदा ती बोलायची नाही पण मग मी जेवा तिला माझ्या गर्लफ्रेंड बद्दल बोललो
तेव्हा ती मला तिच्या बॉयफ्रेंड बद्दल सांगायला लागली…………………तिने मला तिच्या दोन बॉयफ्रेंड बद्दल सांगितले कि ते कशे तिचे बॉल दाबायचे आणि कसे तिला झवून
काढायचे……………..नंतर आम्ही भरपूर गोष्टी शेअर केल्या………………..आता जेव्हा जेव्हा मी तिला झवताना ती तिच्या बॉयफ्रेंड चे नाव घेते …………माझ्या बायकोची फिगर सांगतो …….सांगतो कशाला दाखवतोच…….माझी बायको दिसायला अशी आहे (हा फोटो खरा नाही) ….
…माझी बायको ब्राह्मीन असून ..दिसायला एकदम माल आहे…….वय २८ आणि रंग गोरा

माझी बायको कॉलेज मध्ये असताना तिचा एक बॉयफ्रेंड होता . दोघेही एका मेकाच्या प्रेमात बुडाले होते पण अजून पर्यंत त्याने

तिला हात लावला नव्हता……..एके दिवशी त्याने तिला मित्राच्या रूम वर बोलाविले……तिला थोडी कल्पना आली कि पुढे काय होणार आहे
ते…तिने त्या दिवशी सलवार कमीज घातला होता असा
….जेवा ती रूम वर पोहोचली तेव्हा त्याने तिला आतल्या खोलीत नेले व दरवाजा बंद केला ………थोडा वेळ बोलून झाल्या वर त्याने तिला
जवळ घेतले व तिचे दोन्ही बॉल हातात घेवून कुस्करायला लागला…….माझ्या बायकोला हे नवीन असल्याने खूप बरे वाटले…….त्याने तिची ओढणी लांब फेकून दिली
व सरळ तिच्या ड्रेस मध्ये हात घातला ……..त्याने तिचे मनुके ड्रेस बाहेर काढून चोकायला चालू केले………..माझी बायको आणि तो दोघेही बेभान झाले होते……..तिने
सुद्धा त्याच्या पेंट मध्ये हात घातला व त्याचा लवडा चोळू लागली……..त्याने तिला हळू हळू पूर्ण नागडे केले..तिला हात लावला नव्हता……..एके दिवशी त्याने तिला मित्राच्या रूम वर बोलाविले……तिला थोडी कल्पना आली कि पुढे काय होणार आहे
ते…तिने त्या दिवशी सलवार कमीज घातला होता असा
….जेवा ती रूम वर पोहोचली तेव्हा त्याने तिला आतल्या खोलीत नेले व दरवाजा बंद केला ………थोडा वेळ बोलून झाल्या वर त्याने तिला
जवळ घेतले व तिचे दोन्ही बॉल हातात घेवून कुस्करायला लागला…….माझ्या बायकोला हे नवीन असल्याने खूप बरे वाटले…….त्याने तिची ओढणी लांब फेकून दिली
व सरळ तिच्या ड्रेस मध्ये हात घातला ……..त्याने तिचे मनुके ड्रेस बाहेर काढून चोकायला चालू केले………..माझी बायको आणि तो दोघेही बेभान झाले होते……..तिने
सुद्धा त्याच्या पेंट मध्ये हात घातला व त्याचा लवडा चोळू लागली……..त्याने तिला हळू हळू पूर्ण नागडे केले………..तिचे कपडे त्याने बाजूला फेकून दिले…….त्याने तिचे किसेस घेत घेत तिची पुच्ची चोळू लागला…….त्या नन्तर त्याने तिला किचेन कट्ट्या वर बसवले व तिचे दोन्ही बॉल चोकायला लागला……….त्याने तिच्या तंगड्या बाजूला केल्या व तिच्या
पुच्ची वर आपला लवडा चोळू लागला……….माझी बायको बेभान झाली…..माझी बायको स्वतः मला म्हंटली कि ती त्याचा लवडा घालून घ्याला खूपच आतुर होती……..तो तिचे बॉल
खूप जोरजोरात चोकत होता…….माझी बायको त्याचा लवडा चोळून स्वताच समाधान करून घेत होती………थोड्या वेळान त्याने तिला कट्ट्या वरून खाली घेतलं……..माझ्या बायकोने
जराही वेळ न लावता त्याचा लवडा तोंडात घेतला ………तिने त्याच्या गोटया हळू हळू दाबायला सुरु केल ………..तो मोठ मोठ्याने तीच नाव घेत होता……त्याचा लवडा मोठा असल्याने
ती त्याचा पूर्ण लवडा आत घेवू शकत नव्हती……….मग त्याने स्वतः तिचे तोंड धरले व आपला लवडा तिच्या तोंडात जोरजोरात घालायला लागला……………..थोड्या वेळाने त्याने तिला खाली झोपवले व तिच्या तंगड्या बाजूला केल्या……….स्वतःच्या लावड्याचे तोंड तिच्या पुची जवळ नेले व तिच्या दोन्ही बॉलला धरून जोरात लवडा आत घुसवला……….माझी बायको जोरात ओरडली ….तिला तिची पुच्ची फाटल्या सारखे वाटले……मग त्याने जोरजोरात धक्के द्यायला चालू केल………माझी बायको जोरजोरात त्याच नाव घेत होती……..व जोरात ….आणि जोरात
घाल असा ओरडायला लागली………त्याने तिचे बॉल धरून चोकायला चालू केल…………त्याने स्वतःच्या तंगड्या वर केल्या व त्याचा लवडा आणखी आत घ्यायचा प्रयत्न करू लागली……..
थोड्या वेळाने त्याने तिला गुढग्या वर बसवले व मागून तिला झवू लागला………ते दोघेही घामाने भिजले होते………त्याने तिच्या दोन्ही बॉलला धरून दाबायला चालू केल……..
….त्याने नंतर तिला एका टेबला वर बसवले व जोरात धक्के देवू लागला……..शेवटी त्याने एक जोराचा धक्का दिला व त्याचे वीर्य तिच्या पुच्चीत टाकले …………..मित्रानो कथा कशी वाटली जरूर कळवा……………[/size:3gb9foxp]

Share
Posted in Uncategorized
Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *